ໃນສະຕັອກສົ່ງຟລີ】【 door to door 】

ຂາຍ!
ຂາຍ!

ໃນສະຕັອກສົ່ງຟລີ】【 door to door 】

ຂາຍ!
ຂາຍ!
ຂາຍ!
ຂາຍ!
ຂາຍ!
ຂາຍ!

ຂ່າວ​ລ່າ​ສຸດ